Кремена Гаврилова

Кремена Гаврилова, ипотечен консултант, счетоводител, магистър по бизнес администрация. Завършила за ипотечен консултант в London Institute of Banking and Finance.

Insta Mortgages UK  e основана от мен Кремена Гаврилова, собственик и главен счетоводител на  счетоводна фирма Global Accounting Sol Ltd, основана през 2005г. в Лондон.

През седемнадесетте си години счетоводен професионален опит ,Аз работя със self employed бизнеси, собственици на фирми (Limited Companies), Pertnerships и хора на постоянен трудов договор.

Когато дойде време да закупя дом за семейството ми, аз минах през ада ,заради това ,че съм собственик на бизнес ,а не лице на трудов договор.

Банката, с която кандидатствах за ипотечен заем едва ли не ме наказваше ,затова ,че не работя за фирма и съм успяла да създам и ръководя успешно дългогодишен бизнес.

Оттогава минаха повече от 10 години, но сложността, с която собствениците на бизнеси получават ипотечен кредит  не се е променила освен ,че правилата на банките сега са още по строги, проверката за доход и финансова състоятелност още по задълбочена и подробна.

Ипотечният брокер, при който изпращах моите клиенти не успяваше винаги успешно да им помогне: или не разчиташе и интерпретираше правилно счетоводните документи ,които аз издавах и сертифицирах, или не разбираше спецификата на бизнеса на моите клиенти и съответно не успяваше да ги защити пред банката отпускаща ипотечният кредит.

Така Аз реших да стана MORTGAGE Adviser.

Така създадох Insta Mortgages UK .

Целта на тази инициатива е да предлага на моите клиенти пълна и качествена услуга, която да обхваща целият процес по получаване на ипотечен кредит ( Mortgage).

  • Ние обсъждаме обстоятелствата на клиента, който е решил да закупи имот (за дом или инвестиция). Не винаги момента за закупуване е подходящ. Ако обстоятелствата за ипотечен кредит не са благоприятни, Аз заедно с моя клиент правим план (краткосрочен и дългосрочен),който да гарантира в бъдеще успеха му при вземане на  
  • Аз подготвям, проверявам, издавам и заверявам счетоводните документи, необходими за вземане на ипотечен кредит.
  • Над 50% от неуспеха при кандидатстване за ипотечен кредит е свързан с неправилно подготвени счетоводни отчети, неразбирането на счетоводната информация от Mortgage Brokers (ипотечните консултанти), лошата комуникация между счетоводителя и ипотечния консултант и тн. Това пречи на финансовата институция отпускаща кредита да разбере и правилно анализира състоянието на бизнеса на кандидатстващия за ипотечен кредит.
  • Аз лично водя комуникацията с финансовата институция от името на моя клиент, представям и разяснявам счетоводните документи, давам прогноза за финансовата състоятелност на бизнеса на моят клиент и защитавам бизнес позицията му. Правя го като ипотечен консултант , счетоводител и като професионалист, който знае, че е малко вероятно собственик на бизнес да остане без средства ( в сравнение с лице на трудов договор. Ковид кризата затвърди моето професионално мнение).
  • Аз лично съобщавам на моите клиенти прекрасната новина за одобрения ипотечен кредит и предавам документите към техният адвокат, който ще довърши сделката.
  • Аз оставам на разположение на моите клиенти, на финансовата институция, на адвокати и други служби до окончателното приключване на ипотечната сделка и получаване на ключа за недвижимият имот.
  • Аз създавам приятелство и дългосрочно сътрудничество с моите клиенти, повечето от които са вече мои счетоводни клиенти и дългогодишни приятели и познати . Благодаря ИМ за доверието.