Mortgages for Limited Companies

Този вид ипотечни кредити стават все по популярни сред инвеститорите.

При тях, фирмата закупува имота за собствено ползване- Standard Business Mortgage ( склад, офис и тн) или за отдаване под наем с цел генериране на печалба от наем (SPV).

При първият вид ипотеки се взема под внимание финансовото състояние на фирмата, а при вторият, размера на наема, който имотът може да генерира.

При този вид ипотеки, финансовата институция отпускаща ипотеката, предпочита фирмата да предостави по висок депозит при закупуване на имота.