Ипотечни Кредити за Self employed и Директори на Limited Companies

Въпреки, че ипотечните кредити за самонаети лица и директори на Limited companies са свързани с предоставяне на доста счетоводни документи и сертифициране на форми , все повече финансови институции във Великобритания предлагат ипотечни кредити за тях.

 Ипотечните кредити за самонаети лица  и директори на фирми се класифицират като СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИПОТЕКИ, или ипотеки с повишена трудност и поради това фирмите ,които се занимават с тези ипотечни кредити също са специализирани в това.

 

Insta Mortgages UK поради двойната си експертиза в счетоводната сфера и сферата на ипотечните кредити за фирми e почти уникална в това, което предлага на клиентите си:

  • Услуга по изготвяне, проверка и сертифициране на счетоводни документи ,необходими за кандидатстване за ипотечен кредит.
  • Почти 100% от успеха или неуспеха при кандидатстване за ипотека зависи от това как са изготвени, сертифицирани и представени гореспоменатите документи и форми.
  • Кандидатстване за ипотечен кредит. Ние работим с повечето финансови институции във Великобритания.
  • Професионално прогнозиране и изготвяне на анализ за финансова състоятелност на бизнеса на нашите клиенти ( Project Profit and Loss Account and Project Financial Statement),което много често стои в основата на успеха при вземане на ипотечен кредит.
  • Ние представяме този анализ на т.н underwriter (лицето,което преценява дали да отпусне ипотечен кредит или да откаже) и дискутираме и аргументираме стабилността на бизнеса на нашите клиенти.