Income Protection Insurance

Този вид застраховка предоставя доход на хора, които са загубили работния си доход в следствие на болест или нараняване. Полицата изплаща част от техният оригинален доход дотогава ,докато те са способни отново да се върнат на работа.

Застраховката изплаща малки суми регулярно и това позволява на собственика на полицата да разполага с достатъчно средства ,за да обезпечава седмичните/месечните си разходи.

Има два вида застраховки: краткосрочна, която изплаща сума пари за определен кратък период от време и дългосрочна, която изплаща обезщетение за по продължителен период от време.

Месечната вноска по застраховката зависи от вида на самата застраховка.