Home Insurance

Тази застраховка е задължителна при вземане на ипотека на недвижим имот. Тя покрива щетите по сградата в случай на повреда или разруха.

Има два вида полици: първата покрива щети по самата сграда, а втората покрива щети по покъщината. Има и комбинирана застраховка.