Critical Illness insurance

Тази застраховка обезпечава собственикът на полицата ( самонаетото лице и/или директор на фирма) в случай на сериозно заболяване.

Изплаща се голяма сума пари ,след което полицата се затваря.

Полицата покрива разходите по лечението и загубата на доход в следствие от заболяването